Místní knihovna Jabloňov


O knihovně

Půjčovní doba
Každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu.

Služby
- půjčování knich z vlastního knihovního fondu
- půjčování knih z výměnných souborů žďárské knihovny
- wifi připojení

Roční čtenářský poplatek činí 30 Kč

Kontakt
Knihovnice – Věra Chmelařová
tel.: 605 408 211
Místní knihovna Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01 Jabloňov,

Zřizovatel
Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01 Jabloňov

Knihovní řád

Statistika pro rok 2021
- 804 knih ve vlastním fondu
- 15 registrovaných čtenářů (z 341 obyvatel obce)

Kontakt: 566 523 984